Regulamin sprzedaży i polityka prywatności

 

 

 

 

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Sklep internetowy azulhorse.com prowadzony jest przez:

 

AZULHORSE HANDMADE -SYLWIA SUKIENNIK-KULIK 

 Słoneczna 23, 95-081 Huta Dłutowska wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7311858349

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny na stronach azulhorse.comsą cenami brutto (są zwolnione z podatku VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena produktu podana w momencie składania zamówienia.
 2. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, azulhorse.coml zastrzegają sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie. Zgodnie z art. 543 § 1 i §2 “Kodeksu Cywilnego”.
 3. Treść online azulhorse.com nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy. Umowa kupna – sprzedaży następuje w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez azulhorse.com .
 4. Klient dokonując zakupu w azulhorse.comskłada ofertę kupna zgadzając się przy tym dobrowolnie na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie co potwierdza podczas procesu składania zamówienia poprzez zaznaczenie checkboxa “Akceptuję regulamin”.
 5. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że danego produktu nie ma na magazynie aazulhorse.com nie jest w stanie zamówić produktu u producenta, klient jest bezzwłocznie informowany o przysługującym mu prawie zmiany zamówienia bądź rezygnacji z niego.
 6. Dokonując rejestracji w azulhorse.com oraz zapisując się na listę subskrybentów newslettera, klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
 7. Administratorem danych osobowych jest firma Azulhorse handmade Sylwia Sukiennik-Kulik
 8. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie azulhorse.com , przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania zamówienia, oraz dołączenia do przesyłki dowodu zakupu.

2. Termin realizacji

Czas realizacji zamówienia jest liczony od potwierdzenia zamówienia do momentu nadania przesyłki do klienta.

 1. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego produktu na magazynach azulhorse.com.
 2. Zamówienie złożone z produktów o różnym czasie dostawy jest wysyłane po skompletowaniu całości asortymentu.
 3. Zamówienia realizowane i wysyłane są w dni robocze.
 4. Aazulhorse.com mogą wymagać od klienta wpłacenia zaliczki. Wysokość kwoty jest ustalana indywidualnie. Do chwili zaksięgowania zaliczki na koncie bankowym azulhorse.com realizacja zamówienia zostanie wstrzymana.
 5. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie.
 6. Czas dostarczenia przesyłki do klienta składa się z czasu realizacji zamówienia przez azulhorse.com oraz czasu dostawy zależnego od wybranej przez klienta w trakcie składania zamówienia firmy przewozowej lub sposobu dostawy.

3. Dostawa towaru

Zamówiony towar można odebrać osobiście w magazynie azulhorse.com w słoneczna 23, Huta Dłutowska 95-081. Warunkiem odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i otrzymanie informacji od azulhorse.como gotowości towaru do odbioru.

 1. Koszty dostawy zamówienia są podawane w momencie składania zamówienia i są zależne od wybranej przez klienta formy dostawy oraz płatności.
 2. Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z wyborem sposobu dostawy i płatności, dokonanym podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy wahają się w zależności od wielkości produktu, bądź od ilości zamówionych produktów (różne gabaryty paczki) i wynoszą od 12,50 zł do 22 zł. 
 4. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. azulhorse.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania przez klienta.
 6. W chwili odbioru towaru Klient może sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz sprawdzić jej kompletności w obecności kuriera w którego obecności można sporządzić “Protokół Reklamacji”. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, w tym ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.
 7. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało zauważone po odjeździe kuriera klient powinien zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania “Protokołu Reklamacji”.
 8. Jeżeli brak odebrania towaru wysłanego za pobraniem (opłata przy odbiorze paczki) wynika jedynie z własnej woli klienta i brak jest prawnego uzasadnienia takiej decyzji z jego strony (sprzedawca poniósł koszty przesyłki zwrotnej oraz nie otrzymał ceny towaru i kosztów przesyłki za pobraniem, a do ich uiszczenia obowiązany był kupujący), wówczas koszt przesyłki zwrotnej stanowi szkodę po stronie sprzedawcy, która wynika z nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez klienta.

  W takim przypadku klient będzie zobligowany do uiszczenia opłaty w wysokości 2 x wybrany koszt dostawy na konto sprzedawcy (opłata za transport do klienta oraz od klienta do sprzedawcy)

  Nie uiszczenie opłaty za transport będzie skutkowało odpowiedzialnością prawną Kupującego łącznie z sądowym przymusem wyegzekwowania opłaty.

 9. Kupując towar nabywca udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy z pocztą na dostarczenie przesyłki.

4. Sposób płatności

 1. Płatność przy odbiorze: Za zamówienie w azulhorse.com można zapłacić przy odbiorze. Oznacza to, że za przesyłkę płatność dokonywana jest w momencie jej otrzymania od kuriera. W przypadku przesyłki “za pobraniem” koszt zamówienia składa się z wartości zamówienia i kosztów transportu, powiększonych o cenę pobrania.
 2. Płatność przelewem na konto bankowe: Zamówienie zostanie skompletowane i wysłane po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym azulhorse.com
 3. Płatność gotówką: Zamówienia z formą dostawy “odbiór osobisty” można opłacić gotówką w siedzibie azulhorse.com podczas odbioru zamówienia.
 4. Płatność kartą płatniczą: Zamówienie można opłacić kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic przy okazji  płatności online.
 5. Płatności PayU:  azulhorse.com nie korzysta  z systemu płatniczego PayU.
 6. Płatność ratalna: azulhorse.com nie korzysta z systemów ratalnych.
 7. Płatność e-przelewem za pomocą serwisu, np. imoje.pl.

5. Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne w  azulhorse.com nie korzysta  są fabrycznie nowe i wolne od wad /chyba że obniżone cenowo i opisane/.
 2. Wszystkie produkty w zamówieniach wysyłanych przez azulhorse.com nie korzysta  są sprawdzane pod względem: zgodności z zamówieniem, stanem fizycznym.
 3. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – to ostatnie tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny (termin „wada istotna” oznacza taką wadę, której wystąpienie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem), chyba że  azulhorse.com nie korzysta niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz. Klient może żądać zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt również, jeżeli przy pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi  azulhorse.com nie korzysta nie wywiąże się ze swych obowiązków, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja tego towaru, nawet jeśli dalsze reklamacje dotyczą innej wady towaru.
 4. Reklamowany i zwracany towar po wcześniejszym kontakcie z  azulhorse.com nie korzysta  należy przesłać wraz z wypełnionym “Protokołem reklamacyjnym” pod adres:

            sylwia.qlik@gmail.com

 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od chwili ich wpłynięcia do  azulhorse.com nie korzysta 
 2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe,  azulhorse.com nie korzysta zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt, o podobnych cechach użytkowych.
 3.  azulhorse.com nie korzysta nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 4. Gdy płatność dokonana została kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na tę samą kartę płatniczą klienta.

6. Zwroty zamówień

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim  azulhorse.com nie korzysta przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Termin na zwrot wzajemnych świadczeń:
  •  azulhorse.com nie korzysta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w azulhorse.com nie korzysta ).  azulhorse.com nie korzysta  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania.
  • Klient ma obowiązek nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt.
  • Zwrot produktu odbywa się na koszt zamawiającego.
 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy prosimy składać w formularzu zwrotu który należy przesłać na adres e-mail  azulhorse.com nie korzysta Do formularza należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie zakupu (paragon lub faktur).
 5.  azulhorse.com nie korzysta dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient opłacając zamówienie.
 6. Formularz i procedurę zwrotu można pobrać na stronie  azulhorse.com nie korzysta .
 7. Zwrot kosztów wynikających z odstąpienia od umowy wynoszą: cena zakupionego towaru.
 8. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej w terminie lub odmówienie jej przyjęcia nie powoduje wygaśnięcia umowy zawartej podczas składania zamówienia. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przesyłką zwrotną o czym zostanie poinformowany przez  azulhorse.com nie korzysta .

7. Gwarancja najniższej ceny

 1. Gwarancja najniższej ceny oznacza, że A azulhorse.com nie korzysta  gwarantuje wszystkim swoim klientom, że w dniu dokonania zakupu w  azulhorse.com nie korzysta , nie będą mogli kupić na polskim rynku w innym sklepie internetowym identycznego produktu w niższej cenie.
 2. Klient który dokonał zakupu w  azulhorse.com nie korzysta ma możliwość w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zakupu produktu zgłosić swoje zastrzeżenia co do jego ceny.
 3. Gwarancja najniższej ceny dotyczy fabrycznie nowych produktów dostępnych wyłącznie w sklepach internetowych po regularnej cenie, wykluczone z niej są serwisy ogłoszeniowe, serwisy aukcyjne, zakupy grupowe, komisy.
 4. Gwarancja najniższej ceny nie dotyczy produktów z niższą ceną, która zawiera rabaty, promocje i inne obniżki cen produktu, które nie obowiązywały w momencie zakupu produktu przez klienta w  azulhorse.com  oraz produktów oferowanych poniżej ich faktycznej ceny zakupu przez  azulhorse.com  od ich dystrybutorów lub producentów.
 5. W przypadku potwierdzenia przez  azulhorse.com  różnicy w cenie zakupionego produktu w stosunku do tego samego produktu oferowanego w innym sklepie internetowym, klientowi zostanie zwrócona różnica w cenie tego produktu w postaci zasilenia właściwą kwotą konta klienta na stronie  azulhorse.com  umożliwiając tym samym wykorzystanie zgromadzonych środków na zakupy w  azulhorse.com 
 6. Zgłoszenia niższej ceny produktu można dokonać wyłącznie po uprzednim zakupie tego produktu w  azulhorse.com 
 7. Procedura potwierdzenia niższej ceny w innym sklepie internetowym:
  • Klient informuje  azulhorse.com  mailowo na adres:  azulhorse.com   o cenie zakupionego produktu która jest niższa podając przy tym link do strony z produktem o niższej cenie oraz dołączając do e-maila zrzut ekranu tej strony (screenshot). Do przesyłanej wiadomości należy dołączyć zdjęcie lub skan paragonu / faktury VAT wystawionej przez  azulhorse.com nie korzysta  potwierdzającej zakup produktu w  azulhorse.com 
  •  azulhorse.com nie korzysta weryfikują zgłoszenie klienta i w wypadku potwierdzenia zgłoszenia, zwracają różnicę na konto klienta w  azulhorse.com 

8. Postanowienia końcowe

 1. azulhorse.com ponosi odpowiedzialność za stan produktów wprowadzonych do sprzedaży, realizację zamówień, obsługę płatności, zwroty i reklamacje.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Artesanoceramika.pl
 3. Regulamin azulhorse.com znajduje się tutaj.
 4. Formularz Zwrotów azulhorse.com znajduje się 
 5. Polityka Prywatności azulhorse.com znajduje się tutaj
 6. Informacje o Plikach Cookie i ich wykorzystaniu znajdują się tutaj
 7. Protokół reklamacyjny znajduje się 
 8. Kwestie sporne będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.

9. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

1. Twoje dane (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, tj. 12 miesięcy od dnia zakończenia wykonania umowy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez azulhorse.com.

Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez azulhorse.com .

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów,
z którymi współpracujemy, są to: firmy informatyczne, firmy świadczące usługi opieki serwisowania sprzętu i oprogramowania systemowego, firmy świadczące usługi hostingowe, firmy świadczące usługi spedycyjne, kurierskie i pocztowe, kancelarie prawne oraz podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy.

2. W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

żądania od azulhorse.com dostępu do Państwa danych osobowych,
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3. Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,
zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych,
zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez azulhorse.com lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający azulhorse.com sprawdzić prawidłowość tych danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
azulhorse.comnie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie azulhorse.comsą nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, azulhorse.com nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.

5. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu azulhorse.com nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony azulhorse.com , jeżeli:

przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
azulhorse.commoże, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

7. azulhorse.cominformuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z serwisów internetowych azulhorse.combez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

8. Inspektor Ochrony Danych azulhorse.com jest do Państwa dyspozycji pod adresem: sylwia.qlik@gmail.com

9. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł; NIP: 1132567365; REGON: 140220084; – firma świadcząca usługi transportowe wraz ze swoimi partnerami (DPD, InPost, Ruch S.A)

INPOST S A (KRS: 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260) – operator paczkomatów InPost

 

10. Zasady poufności

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów oraz dokumentów, w szczególności zawierających dane osobowe (dane poufne).
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy Partnerskiej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

Regulamin obowiązuje od 9.11.2020

%d bloggers like this: